Project finance

Finansowanie typu Project finance umożliwia sfinansowanie kredytem bankowym nowopowstałych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć specjalistycznych.

Projekty realizowane są zwykle poprzez wyodrębnione ze struktur inicjatora projektu bądź nowopowstałe spółki specjalnego przeznaczenia - spółki celowe (SPV). 

Kredytowanie poprzez project finance umożliwia pozyskanie środków finansowych (kredytowych) na podstawie biznes planu oraz koncepcji realizacji / wykonania projektu, które to dokumenty udowadniają służbom analitycznym banku możliwość wytworzenia aktywów, będących w przyszłości zabezpieczeniem kredytu. 

Kredyt spłacany jest z dóbr (wpływów), osiąganych przez SPV po realizacji przedsięwzięcia. 

Korzyści

  • możliwość sfinansowania niestandardowego przedsięwzięcia,
  • realizacja projektu z ograniczonym regresem do majątku inicjatora projektu,
  • ograniczenie ryzyka do wysokości wniesionego do spółki celowej kapitału,
  • pozyskanie środków kredytowych na etapie powstania firmy,
  • specjalne procedury pozyskania środków kredytowych.