Mezzanine finance

Mezzanine (z francuskiego półpiętro), czyli miejsce łączące dwie kondygnacje. W odniesieniu do finansowania tytuł ten oznacza instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. kredytem), a finansowaniem kapitałowym (np. emisją akcji).

Finansowanie mezzanine jest zatem produktem posiadającym zarówno cechy typowe dla długu, jak i kapitału i jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, których przedsięwzięcia inwestycyjne przekraczają możliwości uzyskania typowego kredytu bankowego oraz dla podmiotów, które chcą nabyć przedsiębiorstwo i poszukują środków na taki zakup. 

Mezzanine financestosuje się przy okazji:

  • rozwoju przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia,
  • zwiększania wartości spółki przed sprzedażą jej akcji,
  • finansowania inwestycji,
  • wykupu udziałów od jednego z udziałowców,
  • wykupów lewarowanych (LBO), 
  • wykupów managerskich (MBO).

Mezzanine finance stosuje się zarówno w branżach stabilnych jak i szybko rosnących. Ten typ finansowania wykorzystywany jest zarówno przez średnie spółki, osiągające przychody na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, jak również duże, międzynarodowe podmioty o miliardowych obrotach.