Corporate Finance

Poszukujesz kapitału na dalszy rozwój? Zakładasz możliwość zbycia części udziałów w firmie? A może Twoim biznesem jest budowa i sprzedaż firm na pewnym etapie rozwoju? 

Czekamy na firmy, poszukujące kapitału na rozwój biznesu oraz inwestorów poszukujących ciekawych projektów o ponadprzeciętnej stopie zwrotu. Interesują nas inwestycje perspektywiczne oraz szybko rozwijające się przedsiębiorstwa z dużym potencjałem.

Świadczymy również usługi doradcze w zakresie przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć firm oraz organizowania alternatywnych sposobów finansowania.

Klientom poszukującym inwestorów oferujemy możliwość dotarcia do szerokiego grona podmiotów potencjalnie zainteresowanych taką inwestycją oraz pomoc w ustaleniu warunków transakcji, negocjacjach umowy i jej finalizacji.

Klientom poszukującym firm do przejęcia bądź dokapitalizowania oferujemy usługi obejmujące wyszukanie oraz analizę podmiotów do przejęcia wg kryteriów określonych przez zainteresowanego. Umożliwiamy również nawiązywanie kontaktów z właścicielami wyszukanych podmiotów, przeprowadzenie negocjacji, ustalanie warunków transakcji, organizowanie procesu weryfikacji kondycji firmy oraz finalizacji transakcji.

Po przeprowadzeniu analizy i określeniu warunków inwestowania jesteśmy gotowi wspomóc firmę kapitałowo, jak również wesprzeć ją organizacyjnie lub zaproponować inne, często niestandardowe rozwiązania oraz pomoc współpracujących z nami ekspertów i inwestorów kapitałowych lub branżowych. Każdy projekt oceniany jest indywidualnie, a decyzje podejmowane są w oparciu o wynik due diligence firmy oraz po zapoznaniu się z oczekiwaniami i planami jej Zarządu.

Fundusze Venture Capital/Private Equity 

Private Equity jest procesem polegającym na nabywaniu udziałów bądź akcji spółek nienotowanych na rynkach publicznych, z zamiarem ich odsprzedaży z zyskiem w przyszłości.

Finansowanie fuzji, przejęć i akwizycji (M&A finance, Leverage loan, MBO) 

Zakup całości bądź części przedsiębiorstwa wymaga ugruntowanej wiedzy z szeregu dziedzin takich, jak m.in.: rachunkowość, podatki, prawo czy finanse.

Mezzanine finance 

Mezzanine (z francuskiego półpiętro), czyli miejsce łączące dwie kondygnacje.  W odniesieniu do finansowania tytuł ten oznacza instrument pośredni pomiędzy finansowaniem dłużnym (np. kredytem), a finansowaniem kapitałowym (np. emisją akcji).

Oferta publiczna i new connect 

IPO (Initial Public Offering) oznacza pierwotną ofertę publiczną, czyli wprowadzenie po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego.

Project finance 

Finansowanie typu Project finance umożliwia sfinansowanie kredytem bankowym nowopowstałych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć specjalistycznych.

Działalność inwestycyjna 

Inwestujemy w firmy, ale przede wszystkim inwestujemy w ludzi. W kręgu naszych zainteresowań są nie tylko działające przedsiębiorstwa, które mają mocną pozycję rynkową oraz możliwości szybkiego rozwoju, ale również projekty na wczesnym etapie rozwoju (także start up’y) realizowane przez ekspertów ze swoich branż i dziedzin gospodarki.