Finansowanie fuzji, przejęć i akwizycji (M&A finance, Leverage loan, MBO)

Zakup całości bądź części przedsiębiorstwa wymaga ugruntowanej wiedzy z szeregu dziedzin takich, jak m.in.: rachunkowość, podatki, prawo czy finanse.

Aby transakcja spełniała oczekiwania zarówno strony kupującej jak i sprzedającej, powinna być przeprowadzona przy wsparciu profesjonalnych doradców, mających przede wszytkim dystans i obiektywne spojrzenie na możliwości jakie stwarza transakcja oraz warunki jej przeprowadzenia. 

Pomoc zewnętrznych ekspertów jest nie do przecenienia w przypadkach sprzedaży udziałów przez osoby, które mają emocjonalne podejście do transakcji np.: założycieli przedsiębiorstwa. Dzięki pomocy naszych specjalistów łatwiej Państwu będzie podjąć korzystne dla przedsiębiorstwa decyzje, a także pozwoli obu stronom zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Ponieważ podstawą naszego wynagrodzenia jest success fee projektu, przeprowadzamy projekty w pełnej harmonii z oczekiwaniami naszych klientów. Projekty realizujemy głównie poza rynkiem giełdowym. Oznacza to, że w większości przypadków wartość transakcji pozostaje poufna, a często o jej przeprowadzeniu, w ogóle nie jest informowany rynek. 

Obsługa doradcza procesów fuzji i przejęć (M&A) obejmuje:

  • identyfikację celów inwestycyjnych,
  • ustalenie listy potencjalnych inwestorów,
  • wycenę spółki,
  • przygotowanie ofert i memorandów informacyjnych,
  • opracowanie struktury transakcji,
  • przeprowadzenie procesu due diligence, 
  • przygotowanie koncepcji i organizację finansowania transakcji,
  • negocjacje,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji koniecznej do uzyskania zgód organów administracji państwowej na przeprowadzenie transakcji,
  • organizację oraz koordynację prac innych ekspertów (audytorzy, specjaliści branżowi, kancelarie prawne, biegli rewidenci, doradcy podatkowi).