Oferta publiczna i new connect

IPO (Initial Public Offering) oznacza pierwotną ofertę publiczną, czyli wprowadzenie po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego.

Pierwotna oferta publiczna jest dla firm szansą na pozyskanie kapitału rozwojowego, a dla ich właścicieli obiektywną wyceną wartości przedsiębiorstwa i sposobem na umocnienie jego wizerunku. 

Debiut spółki na rynku regulowanym (rynku publicznym) wymaga podjęcia szeregu działań, w tym przeprowadzenia kompleksowej wyceny wartości spółki, określenie przejrzystej strategii inwestycji i rozwoju, wskazanie planów inwestycyjnych czy też przygotowanie prospektu emisyjnego i jego zgłoszenie do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Spółki rozpoczyna proces pozycjonowania akcji wśród inwestorów. Na tym etapie, szczególny nacisk należy położyć na profesjonalne prezentacje dokonań i planów spółki oraz jej zarządu, a także perspektyw i kierunków rozwoju. 

Debiut giełdowy, w tym debiut w alternatywnym systemie notowań NewConnect, może przynieść Waszej firmie wiele korzyści. Przed rozpoczęciem przygotowań do debiutu należy jednak dokładnie przeanalizować wiele czynników i określić strategiczne cele przedsiębiorstwa oraz to, w jakim stopniu, jako właściciele Spółki, jesteście gotowi na utratę części kontroli nad spółką.