Fundusze Venture Capital/Private Equity

Private Equity jest procesem polegającym na nabywaniu udziałów bądź akcji spółek nienotowanych na rynkach publicznych, z zamiarem ich odsprzedaży z zyskiem w przyszłości.

W obecnej formie PE istnieje już ponad 30 lat. Jedną z odmian Private Equity są fundusze Venture Capital. Podmioty te nastawione są na inwestycje w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju.

Fundusze Private Equity i Venture Capital wnoszą do przedsiębiorstwa oprócz kapitału również fachową wiedzę i metody zarządzania, budując jego wartość. Równocześnie dzielą one z właścicielami odpowiedzialność za zarządzanie biznesem i ponoszą ryzyko inwestycyjne. Fundusze Private Equity i Venture Capital inwestują w prywatne firmy i przedsięwzięcia kwoty od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych. 

Zarządzający funduszem już w momencie wejścia w inwestycję planuje wyjście z niej. Zwyczajowo sprzedaż nabytych udziałów bądź akcji odbywa się w okresie 3-5 lat. Fundusze inwestują w przedsiębiorstwa na różnym etapie rozwoju i zazwyczaj chcą uzyskać wpływ na strategię przedsiębiorstwa.

Korzyści dla właścicieli firm, jakie mogą uzyskać poprzez mariaż z funduszem mogą być nie do przecenienia. Polskie przykłady to m.in. Sphinks, Asseco, Lukas, Bankier.pl, Aster City czy Trevelplanet. Na świecie dzięki inwestycjom typu PE/VC powstały Google, Ebay, Skype, Yahoo, Amazon.com, Starbucks Coffee.

Przed podjęciem rozmów z funduszem warto jednak zastanowić się jak duży wpływ mamy na Spółkę, w tym na jej kierunek rozwoju i zarządzania oraz jak duże udziały jesteśmy gotowi oddać w zamian za otrzymany kapitał.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem firmy przy pomocy funduszy typu Private Equity lub Venture Capital pomożemy Ci zweryfikować Twoje oczekiwania, wybrać odpowiedni fundusz i wynegocjować wycenę oraz określić strukturę wejścia/wyjścia funduszu, tak żeby każda ze stron mogła osiągnąć zamierzone cele.