Działalność inwestycyjna

Inwestujemy w firmy, ale przede wszystkim inwestujemy w ludzi. W kręgu naszych zainteresowań są nie tylko działające przedsiębiorstwa, które mają mocną pozycję rynkową oraz możliwości szybkiego rozwoju, ale również projekty na wczesnym etapie rozwoju (także start up’y) realizowane przez ekspertów ze swoich branż i dziedzin gospodarki.

Nasza działalność inwestycyjna skupia się na przede wszystkim na rynku niepublicznym i dotyczy głównie inwestycji typu pre-IPO. 

Nasz horyzont inwestycyjny zamyka się w okresie 2 do 5 lat, a naszym celem jest osiągnięcie minimalnej wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) na poziomie 50%. 

Oceny potencjalnych projektów inwestycyjnych przeprowadzane są przez grupę ekspertów współpracujących z Profinance, a finansowanie zaakceptowanych projektów realizowane jest ze środków własnych, kredytów bankowych bądź przy udziale inwestorów finansowych z nami współpracujących. 

  • typ inwestycji – inwestujemy w udziały i akcje celem ich odsprzedaży inwestorom branżowym lub finansowym. Często inwestujemy w spółki, dla których świadczymy równolegle doradztwo finansowe w ramach publicznej lub prywatnej oferty akcji,
  • sposoby wejścia – preferujemy objęcie udziałów/akcji w ramach podwyższenia kapitału spółki bądź zakup części udziałów/akcji od jednego z udziałowców/ akcjonariuszy,
  • wielkość inwestycji – nie ograniczamy wielkości kapitału, jaki może zostać zainwestowany, jednakże dywersyfikujemy ryzyko poprzez unikanie nadmiernej koncentracji kapitału w jednym projekcie. Przy założeniu, iż projekt został przez nas oceniony pozytywnie, jednakże nasze potencjalne zaangażowanie przekracza założenia dotyczące ryzyka koncentracji, możemy zaprosić do projektu inne, współpracujące z nami podmioty inwestycyjne,
  • harmonogram inwestycji – preferowane inwestycje z perspektywą wyjścia w przeciągu 18-36 miesięcy. Maksymalny zakładany horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat,
  • sposób sprawowania kontroli – zakładamy aktywne uczestnictwo w zgromadzeniach spółki oraz stałą obecność naszego przedstawiciela w składzie rady nadzorczej,
  • sposób wyjścia – wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych lub odsprzedaż posiadanego pakietu inwestorowi branżowemu bądź finansowemu. Możliwe jest również wyjście poprzez wykup lewarowany (LBO), w tym wykup managerski (MBO) naszego pakietu akcji.